ဆိုင္ေငြေပးျခင္း

သင္၏ ၆၆၃ ဖုန္းပိုုက္ဆံစာရင္းထဲမွ ဆိုင္တြင္ ေဈးဝယ္ႏိုင္ပါသည္။ *663# ကိုေခၚဆို၍ ဆိုင္ေငြေပးျခင္းကို ေရြးပါ။ ထို႔ေနာက္  ဆိုင္တြင္ကပ္ထားေသာ ဆိုင္၏ ၆၆၃ နံပါတ္ (shop ID) ႏွင့္ သံုးစြဲမည့္ ေငြပမာဏကို ရိုက္ထည့္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (mPIN) ကို ရိုက္ႏွိပ္၍ အတည္ျပဳပါ။ သင္ႏွင့္ ဆိုင္ရွင္၏ ဖုန္းထဲသိုု႔ အတည္ျပဳ SMS ေရာက္ရွိပါလိမ့္မည္။

ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္

၁။ *663# ကိုေခၚပါ။ ထို႔ေနာက္ ဆိုင္ေငြေပးျခင္းကို ေရြးပါ။
၂။ ဆိုင္၏ ၆၆၃ နံပါတ္ ႏွင့္ ဝယ္ယူမည့္ ေငြပမာဏကို ရိုက္ထည့္ပါ။
၃။ ကိုယ္ပိုင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (mPIN) ကို ရိုက္ႏွိပ္၍ အတည္ျပဳပါ။

 mm-shop-pay

You are here: Home အသံုးျပဳပံု ဆိုင္ေငြေပးျခင္း